KJE NA BOVŠKEM SMO OPAZILI STRUPEN BOROV SPREVODNI PRELEC
‼️ OBVESTILO ‼️